Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Chịch em bot lỗ nhị khít quá trời