Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Bot bị địt sướng lỗ nhị quá